• 100% tevredenheid gegarandeerd!
  • Kantoorautomatisering: Microsoft Office
  • ICT team: 24x7training™

Het belang van een vertrouwenspersoon

QM-afbeelding8

Een vertrouwenspersoon is iemand die is aangewezen om vertrouwelijke zaken te bespreken en te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van werk, onderwijs, gezondheid of persoonlijke relaties. Een vertrouwenspersoon is er om te luisteren, advies te geven en indien nodig door te verwijzen naar andere hulpverleners. Een vertrouwenspersoon kan verschillende rollen hebben afhankelijk van de context waarin ze werken. Zo kan een vertrouwenspersoon op het werk bijvoorbeeld fungeren als aanspreekpunt voor werknemers die problemen ervaren op het gebied van ongewenste omgangsvormen, intimidatie, discriminatie of andere zaken die van invloed zijn op hun welzijn op het werk.

Een vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg kan patiënten ondersteunen bij het omgaan met medische diagnoses, behandelingen of andere zaken die een emotionele impact hebben. Over het algemeen hebben vertrouwenspersonen een vertrouwelijke en onafhankelijke rol, waardoor mensen zich veilig voelen om persoonlijke zaken met hen te bespreken. Het is belangrijk om te weten dat vertrouwenspersonen zich aan bepaalde ethische en professionele standaarden houden om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de betrokkenen te waarborgen.

vertrouwenspersoon

De voordelen

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het hebben van een vertrouwenspersoon:

Een veilige plek om te praten: Een vertrouwenspersoon biedt een veilige en vertrouwelijke plek waar mensen hun zorgen en problemen kunnen bespreken. Ze hoeven zich geen zorgen te maken dat hun verhaal wordt doorverteld en kunnen openlijk spreken zonder angst voor veroordeling.

Emotionele ondersteuning: Een vertrouwenspersoon biedt emotionele ondersteuning en kan mensen helpen bij het vinden van manieren om met hun problemen om te gaan. Dit kan variëren van het bieden van een luisterend oor tot het geven van praktisch advies en het doorverwijzen naar andere hulpverleners.

Preventie en aanpak van problemen: Een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het voorkomen en aanpakken van problemen. Door problemen tijdig aan te pakken kunnen escalaties en verdere schade worden voorkomen.

Verhoogde productiviteit: Een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan een verhoogde productiviteit op het werk. Werknemers die weten dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is, voelen zich veiliger en zekerder op het werk, wat kan leiden tot minder ziekteverzuim en een hogere werktevredenheid.

Verbeterde gezondheid: Het hebben van een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan een verbeterde geestelijke gezondheid. Mensen kunnen hun zorgen en problemen bespreken en werken aan het vinden van oplossingen, wat kan bijdragen aan een vermindering van stress en andere mentale gezondheidsproblemen.

Kortom, een vertrouwenspersoon kan bijdragen aan het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving waar mensen openlijk kunnen spreken over hun problemen en zich gesteund voelen bij het vinden van oplossingen. Volg een cursus vertrouwenspersoon en krijg impact op omgangsvormen binnen organisaties. Dit kan bijdragen aan een verbeterde geestelijke gezondheid, productiviteit en welzijn op het werk of in andere situaties.

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u en uw medewerkers kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor nadere informatie.

Zij hebben reeds hun IT-doelen behaald.