• 100% tevredenheid gegarandeerd!
 • Kantoorautomatisering: Microsoft Office
 • ICT team: 24x7training™

Cursus-training Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit

Ruim 1,2 miljoen mensen krijgen op hun werk te maken met pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie. Deze ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zijn geen nieuwe fenomenen. Ze komen overal voor en wanneer je ernaar vraagt zal iedereen beamen dat deze fenomenen bestreden moeten worden. Toch lukt dat niet voldoende. Al jaren blijft het percentage Nederlandse werknemers dat bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, hangen op 16%. Werknemers weten vaak niet bij wie ze terecht kunnen als ze te maken hebben met ongewenst, of niet -integer gedrag. Meer dan een kwart van de werknemers geeft aan dat er niemand is op het werk die ze kunnen aanspreken over ongezond of onveilig werken, of dat ze niet weten wie dat is.

QM-afbeelding8

Cursus / training Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit

lgoo-quality-mentor-transparent-copy
Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit

Training dinsdag 24 november 2020 te Nieuwegein

INSCHRIJVEN & PRIJS

Kosten van training bedragen € 450,00 excl. BTW inclusief lunch.

Organisatie

Dit is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee en parkeren

Voor elke cursus streven we naar een max aantal deelnemers van 8 personen

De cursus/training gaat door bij een minimaal aantal inschrijvingen van 4 personen

Voor vragen of opmerkingen kunt u het reactieformulier gebruiken.

De cursus/training kan ook In-Company worden gegeven en wordt dan helemaal toegespitst op uw wensen.

Wet(svoorstel) Vertrouwenspersonen

Iedere werknemer heeft recht op een sociaal veilige werkomgeving. Er is een wetsvoorstel Vertrouwenspersonen aanhangig dat iedere werkgever verplicht tot het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Met dit wetsvoorstel beoogt de initiatiefnemer iedere werknemer een wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon te geven. De wet zal een wijziging van de Arboregelgeving betekenen. Als deze wet in werking treedt, zullen werkgevers die nog geen vertrouwenspersoon hebben, die moeten aanstellen. Wij informeren u waarom een Vertrouwenspersoon van belang kan zijn en welke eigenschappen iemand moet bezitten zodat u de noodzaak ziet en weet op welke eigenschappen er kan worden geselecteerd : intern óf extern.

Waarom een cursus/training Vertrouwenspersoon ?

Vertrouwenspersonen kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen en beperken van de impact van ongewenste omgangsvormen. De mogelijkheid om in vertrouwen, in een veilige omgeving, als melder je verhaal te kunnen doen, leidt tot de-escalatie en minder verzuim. Ook als het wetsvoorstel nu nog geen doorgang vindt, adviseert de Inspectie SZW toch al om een Vertrouwenspersoon aan te stellen. Het ingesteld hebben van een Vertrouwenspersoon is al een standaardonderdeel van de RI&E. Volgens de Inspectie zijn er geen volwaardige alternatieven en daarom kan de Inspectie ook op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon controleren.
Wanneer het de werkgever lukt om vragen, klachten of problemen snel en intern op te lossen dan worden daarmee ook nog eens allerlei vervelende juridische en negatieve imago gevolgen voorkomen. Het volgen van een cursus vertrouwenspersoon raden we daarom ten zeerste aan.

Wendy Franken-Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

Trainer: Wendy Franken

De doelgroep van deze training vertrouwenspersoon:

Beleidsmaker

Directie/MT

HRM

Eenieder die de rol van vertrouwenspersoon wil en kan vervullen

Trainer vertrouwenspersoon: Wendy Franken

Wendy Franken is een officieel gecertificeerd en LVV erkend Vertrouwenspersoon. Tijdens haar juridische werkzaamheden kwam zij er al snel achter dat gespreksvaardigheden en een luisterend oor van grote waarde zijn. Door het maken van verbinding met mensen en door het creëren van een veilige sfeer voelen mensen zich veel eerder veilig om vragen of problemen aan te kaarten. Wendy heeft veel juridische ervaring en heeft zowel de opleiding tot Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen, als de Module Integriteit met succes afgerond. Zij is geaccrediteerd VPOO&I bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Vanuit Met Recht Juridisch is ze actief in heel Nederland en helpt ondernemers met verschillende juridische diensten, privacy diensten en als extern VPOO & I.

Doelgroep Training Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit

Het wetsvoorstel richt zich op werkgevers volgens de definitie van de Arbeidsomstandighedenwet. Dit betreft dus elke werkgever en opdrachtgever die een ander arbeid laat verrichten.

Programma Training

Wij informeren u waarom een Vertrouwenspersoon van belang kan zijn en welke eigenschappen iemand moet bezitten zodat u de noodzaak ziet en weet op welke eigenschappen er kan worden geselecteerd : intern óf extern.

Deel 1 Wetsvoorstel Vertrouwenspersonen

 • Waarom
  – Wat is de aanleiding geweest van het wetsvoorstel Vertrouwenspersonen; – waarom heeft de politiek het nodig gevonden om een VPO & I verplicht te stellen?
 • Wat wordt er verplicht
  – Hoe ziet die rol van de VPO & I eruit (volgens het wetsvoorstel)
 • Voor wie wordt dit verplicht
  – Het instellen van een VPO & I wordt een verplichting voor “de werkgever”: welke werkgever wordt daar mee bedoeld?
 • Wat is daarbij verstandig om te regelen (om aan te tonen dat u voldoet aan de wet)
  – Welke formele stappen kun je zetten?

Deel 2 Rol en belang Vertrouwenspersoon

 • Takenpakket
  – als ik een VPO & I instel: wat gaat diegene dan allemaal doen om die rol te vervullen?
 • Informele route en formele route bij ongewenste omgangsvormen én bij integriteit
  – als er een issue bestaat (op het gebied van ongewenst gedrag of een schending van integriteit) hoe gaat die VPO & I dat dan oppakken?
 • Wat is het belang van de organisatie daarbij
  – waarom is het voor de werkgever van belang dat deze (in)formele route juist wordt gekozen?
 • Welk type medewerker kan intern VP worden en welk type vooral niet
  – wat zijn nou eigenlijk de gewenste persoonlijke en professionele eigenschappen van een VPO & I
 • Welke mogelijkheden zijn er, als ik dit helemaal niet intern wil regelen

Deel 3 Specialisatie

 • Wet Huis voor Klokkenluiders
  – een Vertrouwenspersoon is altijd ingesteld om Ongewenste Omgangsvormen te (h)erkennen en medewerkers die daarmee worstelen op te vangen. Dit is de rol van de VPOO. Voor deze kwesties is het Wetsvoorstel Vertrouwenspersonen primair ingericht.Hiernaast bestaat er een VPI: een Vertrouwenspersoon Integriteit. Deze rol is meer juridisch van aard en de functie ziet (ook) op het (h)erkennen van misstanden in een organisatie die mogelijk maatschappelijk belang hebben. De VPI verricht werkzaamheden op basis van onder andere de Wet Huis voor Klokkenluiders. Deze wet en vooral de voor de VPI relevante onderdelen worden besproken in dit deel van de training.
 • Gespreksvaardigheden:
  – eigenlijk valt of staat de invulling van de belangrijke rol van VPOO & I met de vaardigheden van de Vertrouwenspersoon om een gesprek te voeren. Dit gesprek gaat nooit over de VPO & I en altijd over de medewerker die de klacht of melding indient. De wijze waarop deze medewerker wordt opgevangen en benaderd is doorslaggevend voor het creëren van een vertrouwensband. In dit laatste deel zal het kader rondom het creëren van een vertrouwensband worden besproken.

Locatie

Fletcher Hotel-Restaurant Nieuwegein-Utrecht
Buizerdlaan 10,
3435 SB Nieuwegein
Website: https://www.fletcherhotelnieuwegein.nl

Vrijblijvend adviesgesprek met Maurice

ezgif.com-gif-maker (3)

Zij hebben reeds hun IT-doelen behaald.