• 100% tevredenheid gegarandeerd!
  • Kantoorautomatisering: Microsoft Office
  • ICT team: 24x7training™

Excel voor projectmanagement: planning en bijhouden van taken en deadlines

QM-afbeelding8

Excel is een krachtige tool voor projectmanagement. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om projecten te plannen, taken te beheren en deadlines bij te houden. In dit artikel zullen we enkele tips en trucs bespreken voor het gebruik van Excel in projectmanagement.

Maak een projectoverzicht

Een projectoverzicht is een belangrijk onderdeel van elk project. Het biedt een overzicht van de projectdoelen, -taken en -deadlines. Gebruik Excel om een overzicht te maken van het project en sla het op als een aparte werkmap. In dit overzicht kunnen de belangrijkste mijlpalen en deadlines worden opgenomen.

Creëer takenlijsten

Een takenlijst is een lijst van alle taken die moeten worden uitgevoerd in een project. Maak in Excel een takenlijst met kolommen voor de taaknaam, de taakbeschrijving, de startdatum, de einddatum en de toegewezen persoon. Gebruik de rijen om individuele taken te beschrijven.

Maak een Gantt-diagram

Een Gantt-diagram is een nuttig hulpmiddel voor het visualiseren van de voortgang van een project. Maak in Excel een Gantt-diagram door de takenlijst te kopiëren naar een nieuwe werkmap en deze in te voegen in een Gantt-diagramsjabloon. Pas de grafiek aan door de start- en einddatums aan te passen.

Houd de voortgang bij

Het bijhouden van de voortgang van een project is van cruciaal belang voor succes. Maak in Excel een kolom voor de voortgangsstatus en geef aan welke taken voltooid zijn en welke nog moeten worden uitgevoerd. Update deze kolom regelmatig om de voortgang van het project bij te houden.

Excel

Maak rapporten

Rapporten zijn een geweldige manier om de voortgang van een project te communiceren met belanghebbenden. Gebruik Excel om rapporten te maken met behulp van grafieken en tabellen. Geef in de rapporten een samenvatting van de voortgang van het project en de belangrijkste mijlpalen.

Automatiseer repetitieve taken met macro’s

Een andere manier om Excel te gebruiken voor projectmanagement is door het automatiseren van repetitieve taken met macro’s. Macro’s zijn kleine programma’s die u kunt schrijven om Excel-taken te automatiseren, zoals het bijwerken van tabellen en grafieken of het maken van rapporten. Door macro’s te gebruiken, kun je tijd besparen en fouten verminderen bij het uitvoeren van repetitieve taken. Maak gebruik van de opnamefunctie in Excel om eenvoudig macro’s te maken en deze toe te passen op meerdere werkbladen en werkboeken. Zo kun je jouw projectmanagementproces nog verder stroomlijnen en optimaliseren.

Conclusie

Excel is een krachtige tool voor projectmanagement. Door gebruik te maken van de bovenstaande tips en trucs kun je jouw projecten effectiever plannen en bijhouden. Door een projectoverzicht, takenlijsten, Gantt-diagrammen, voortgangsrapporten en andere hulpmiddelen te maken, kunt je ervoor zorgen dat jouw projecten op tijd en binnen het budget worden afgerond. Volg Excel cursussen of andere trainingen van Microsoft  voor meer vaardigheden en efficiëntie in projectmanagement.

Zij hebben reeds hun IT-doelen behaald.